Sitemap  Sitemap
Palgo - Avancerad Analysteknik
Svenska     English
 

Vi på Palgo

 


 

v d /
f ö r s ä l j n i n g

Olof Sten
040 - 664 28 56
0709 - 211 256
e-mail: förnamn.efternamn@palgo.se

Expert på Durag, Enotec, Environnement, Casella

        

            

 

 

 

 

 

 

f ö r s ä l j n i n g

Leif Sten
0709 - 211 251
e-mail: förnamn.efternamn@palgo.se

Expert på bl a flamvakter, Smitsvonk

 

e k o n o m i

Gunilla Jendbro /Flackarps Redovisning
040 - 664 28 53

e-mail:

       

 

s e r v i c e /
f ö r s ä l j n i n g

Peter Andersson
040 - 664 28 54
0709 - 211 254
e-mail: förnamn.efternamn@palgo.se

 

   

s e r v i c e /
f ö r s ä l j n i n g

Kenneth Ohlsson
040 - 664 28 57

e-mail: förnamn.efternamn@palgo.se

   

   

 

 


Palgo AB • Hammarvägen 1 • Ort: 232 37 Arlöv • Tel: 040-664 28 50 • Fax: 040-611 02 22 • E-post: mailto:info@palgo.se