Sitemap  Sitemap
Palgo - Avancerad Analysteknik
Svenska     English
 
Produkter

Arbetsmiljöanalys/Övrigt

CEL-712 Microdust Pro

(art.)
CEL-712 Microdust Pro är en ny optisk stoftmätare från Casella. CEL-712 ersätter den gamla populära Microdust Pro.
CEL-712 är ett oömt handhållet instrument för direktvisande mätning och loggning av stoft i arbetsmiljön. Nya Microdust Pro har försetts med en stor färgdisplay som gör det ännu enklare att navigera än det var tidigare. Instrumentets prob har gjorts mindre och dess mätområde är större.Mer information →

Flow Detective

(art.)

Flow Detective ™ är en elektronisk flödesmätarkalibrator, avsedd att mäta flödet av luftprovtagningspumpar med en noggrannhet på 2%. Kalibratorn är den första på marknaden med en Bluetooth-anslutning via Casellas Airwave App. Airwave är den enda appen i sitt slag som tillhandahåller fjärrkontroll för damm- och ljudövervakningsenheter, vilket gör det möjligt att skicka kalibreringsresultat via e-post, vilket garanterar förbättrad spårbarhet och pumpkalibreringsprocedurer. Flow Detective ™ mäter luftflödet, men den är också den första kalibratorn på marknaden med förmåga att mäta pulsation, vilket indikerar om luftflödespulseringen överstiger 10%. Luftprovtagningspumpar måste ha en pulsationsnivå mindre än 10% om de ska följa ISO 13137. Överdriven pulsering innebär ett ostadigt flöde och har en skadlig effekt på cyklonens funktion i luftprovtagare som använder cyklons förmåga för att samla in den korrekta fraktionen av respirerbart damm.


Mer information →

CairClip

(art.)
CairClip, ultraportabel lösning.

 

Mer information →

Guardian 2

(art.)

CASELLA Guardian 2 är ett mätsystem för webbaserad fjärrövervakning av bullernivåer, vibrationer, VOC och stoftutsläpp från byggplatser, rivningsplatser eller från processindustrier, för att säkerställa att man håller sig inom gränsvärdena på arbetsplatsen. Data skickas automatiskt till en särskild webbplats med hjälp av en privat inloggning och är tillgänglig i realtid, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. En rapport kan lätt genereras för att följa bestämmelserna och dessutom ger systemet varningar via sms eller ett e-postmeddelande om satta gränsvärde överskrids.


Mer information →

Dust Guardian

(art.)

Ersatt av Guardian 2.

Casella DUST Guardian är ett mätsystem för webbaserad fjärrövervakning av stoftutsläpp från byggplatser, rivningsplatser eller från processindustrier för att säkerställa att man håller sig inom gränsvärdena på arbetsplatsen. Data skickas automatiskt till en särskild webbplats med hjälp av en privat inloggning och är tillgänglig i realtid, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. En rapport kan lätt genereras för att följa bestämmelserna och dessutom ger systemet varningar via sms eller ett e-postmeddelande om satta gränsvärde överskrids.

Den feedback som Casella fått om "DUST / BOUNDARY Guardian", är att den visat sig vara kostnadseffektiv, extremt noggrann, pålitlig och enkel att använda".


Mer information →

Boundary Guardian

(art.)

Ersatt av Guardian 2.

CASELLA BOUNDARY Guardian är ett mätsystem för webbaserad fjärrövervakning av bullernivåer och stoftutsläpp från byggplatser, rivningsplatser eller från processindustrier, för att säkerställa att man håller sig inom gränsvärdena på arbetsplatsen. Data skickas automatiskt till en särskild webbplats med hjälp av en privat inloggning och är tillgänglig i realtid, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. En rapport kan lätt genereras för att följa bestämmelserna och dessutom ger systemet varningar via sms eller ett e-postmeddelande om satta gränsvärde överskrids.

Den feedback som Casella fått om "DUST / BOUNDARY Guardian", är att den visat sig vara kostnadseffektiv, extremt noggrann, pålitlig och enkel att använda".


Mer information →

Microdust Pro

(art.)
OBS! Casella Microdust Pro har utgått och ersatts av CEL-712 Microdust Pro.

Casella Microdust Pro - Optisk stoftmätare för arbetsmiljöanalys

Mer information →

DustDetective

(art.)

HAR UTGÅTT.

Men det finns en ny DustDetective baserad på den nya Microdust Pro, som heter CEL 712 Microdust Pro.


Casella DustDetective - Gravimetrisk och Realtidsstoftmätning


Mer information →
 Palgo AB • Hammarvägen 1 • Ort: 232 37 Arlöv • Tel: 040-664 28 50 • Fax: 040-611 02 22 • E-post: mailto:info@palgo.se