Sitemap  Sitemap
Palgo - Avancerad Analysteknik
Svenska     English
 
Produkter

Datainsamling/D-EMS 2000

Miljödataledningssystemet D-EMS 2000 från Durag Data Systems i Hamburg, Tyskland, är ett kraftfullt datainsamlingssystem som uppfyller kraven i EC 14 181 (QAL), 2000/76/EC (WID), 2001/80/EC (LCPD) och DIN EN 15267.
Läs mer om systemets möjligheter på Durags hemsida.

D-EMS 2000 Standard

(art.)
D-EMS 2000-systemet från Durag Data Systems, är ett Management System för miljödata som motsvarar dagens legala krav och är förberett för framtida riktlinjer. Systemet möjliggör insamling, beräkningar, långvarig lagring och visualisering av miljödata för många olika områden.
Den använda hårdvaru-och mjukvarukomponenterna är testade och kontrollerade av tyska TÜV och de uppfyller de europeiska reglerna för kraftverk (direktiv 2001/80/EG) och avfallsförbränningsanläggningar (direktiv 2000/76/EG), samt den europeiska standarden EN 14181, EN 15267 och US EPA.
Läs mer på Durags hemsida och i databladet.

Mer information →

D-EMS 2000 Compact

(art.)
D-EMS 2000 Compact eller D-EMS 2000 AiO (All in One)-systemet från Durag Data Systems, är ett Management System för miljödata som motsvarar dagens legala krav och är förberett för framtida riktlinjer. Systemet möjliggör insamling, beräkningar, långvarig lagring och visualisering av miljödata för många olika områden.
Den använda hårdvaru-och mjukvarukomponenterna är testade och kontrollerade av tyska TÜV och de uppfyller de europeiska reglerna för kraftverk (direktiv 2001/80/EG) och avfallsförbränningsanläggningar (direktiv 2000/76/EG), samt den europeiska standarden EN 14181, EN 15267 och US EPA.
D-EMS 2000 AiO är installerat på ett Linux-OS.
Läs mer på Durags hemsida och i databladet.
Mer information →

D-EMS 2000 Economy

(art.)
D-EMS 2000 Economy-systemet från Durag Data Systems, är ett Management System för miljödata som motsvarar dagens legala krav och är förberett för framtida riktlinjer. Systemet möjliggör insamling, beräkningar, långvarig lagring och visualisering av miljödata för många olika områden.
Den använda hårdvaru-och mjukvarukomponenterna är testade och kontrollerade av tyska TÜV och de uppfyller de europeiska reglerna för kraftverk (direktiv 2001/80/EG) och avfallsförbränningsanläggningar (direktiv 2000/76/EG), samt den europeiska standarden EN 14181, EN 15267 och US EPA.
Läs mer på Durags hemsida och i databladet.
Mer information →
 Palgo AB • Hammarvägen 1 • Ort: 232 37 Arlöv • Tel: 040-664 28 50 • Fax: 040-611 02 22 • E-post: mailto:info@palgo.se