Sitemap  Sitemap
Palgo - Avancerad Analysteknik
Svenska     English
 

D-EMS 2000 Standard

(art.)
D-EMS 2000-systemet är ett Management System för miljödata som motsvarar dagens legala krav och är förberett för framtida riktlinjer. Systemet möjliggör insamling, beräkningar, långvarig lagring och visualisering av miljödata för många olika områden.
Den använda hårdvaru-och mjukvarukomponenterna är testade och kontrollerade av tyska TÜV och de uppfyller de europeiska reglerna för kraftverk (direktiv 2001/80/EG) och avfallsförbränningsanläggningar (direktiv 2000/76/EG), samt den europeiska standarden EN 14181, EN 15267 och US EPA.
Läs mer på Durags hemsida och i databladet.Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Datablad_dems2000_en.pdf


Palgo AB • Hammarvägen 1 • Ort: 232 37 Arlöv • Tel: 040-664 28 50 • Fax: 040-611 02 22 • E-post: mailto:info@palgo.se