Sitemap  Sitemap
Palgo - Avancerad Analysteknik
Svenska     English
 
Produkter

Eldningssystem/Flamövervakning

AAL 75 - Jonisationsflamvakt

(art.)
Jonisationsflamvakt från Durag/Hegwein avsedd för montage på DIN-skena.
AAL 75 ersätter D-IO 55.
AAL 75 P0D för kontinuerlig drift.
AAL 75 P0I för intermittent drift.

Mer information →

D-LE 603 - Flamvakt

(art.)
DURAG D-LE 603 är en avancerad flamvakt som tillsammans med flamvaktsförstärkare typ Durag D-UG 120 eller D-UG 660 eller eldningsautomat typ Durag D-GF 150 används för övervakning av flammor från gas-, olje-, träpulver- eller kolbrännare. D-LE 603 används främst i installationer som har många brännare.
Mer information →

D-LX 100 - Flamvakt

(art.)
DURAG D-LX 100 är en kompakt flamvakt som är självövervakande och felsäker. Flamvakten D-LX 100 används för övervakning av flammor från gas-, olje-, träpulver- eller kolbrännare. D-LX 100 används främst i installationer som har en ensam brännare.
Mer information →

D-LX 200 - Flamvakt

(art.)
DURAG D-LX 200 är en kompakt flamvakt som är självövervakande och felsäker. Flamvakten D-LX 200 används för övervakning av flammor från gas-, olje-, träpulver- eller kolbrännare. D-LX 200 klarar av att sitta monterad i ett extremt temperturområde från -40 till +85 grader Celsius. D-LX 200 är selektiv till enskilda brännare och bränslen.
Mer information →

D-LX 720 - Flamvakt

(art.)

DURAG D-LX 720 är en kompakt flamvakt som är självövervakande och felsäker. Flamvakter av modellen D-LX 720 ansluts till en stel eller fexibel fiberoptik för att se flamman. Flamvakten D-LX 720 används för övervakning av flammor från gas-, olje-, träpulver- eller kolbrännare. D-LX 720 klarar av att sitta monterad i ett extremt temperturområde från -40 till +85 grader Celsius. D-LX 720 är selektiv till enskilda brännare och bränslen.
 


Mer information →

D-LE 103 - Flamvakt

(art.)

DURAG D-LE 103 är en enklare flamvakt som tillsammans med flamvaktsförstärkare typ Durag D-UG 120 eller D-UG 660 eller eldningsautomat typ Durag D-GF 150 används för övervakning av flammor från gas-, olje-, träpulver- eller kolbrännare. D-LE 103 används främst i installationer som har ensamma brännare.
 


Mer information →

D-UG 660 - Flamvaktsförstärkare

(art.)

D-UG 120 - Flamvaktsförstärkare

(art.)

D-IR 55 - flamövervakare

(art.)
Durag D-IR 55 är en infraröd flamövervakare för intermittent drift.
D-IR 55 analyserar flamintensiteten (flickering) tillsammans med flamgivaren D-LE 55 ISF-CG.

Mer information →
 Palgo AB • Hammarvägen 1 • Ort: 232 37 Arlöv • Tel: 040-664 28 50 • Fax: 040-611 02 22 • E-post: mailto:info@palgo.se