Sitemap  Sitemap
Palgo - Avancerad Analysteknik
Svenska     English
 
Produkter

Gaslarm/Detektorer för Ex-zon

Alla lokaler och anläggningar som är i områden där det finns risk för explosionsfarliga blandningar lyder under ATEX direktivet.
Palgo kan erbjuda en mängd gasdetektorer för olika gaser och olika zon indelning, vilken zon-klassning på materialet som krävs, bedöms utifrån riskbedömningen.
 
Här finns även gasgivare som klarar höga temperaturer om man t.e.x behöver detektera gas i en härdningsugn med explosiv gasblandning.
 
 
  
  
 
Läs mer under respektive detektor, kontakta oss gärna för mer information.  

Gaslarm DGTiex

(art.)
Gaslarm för brännbara gaser, och övervakning av koldioxid / CO2
Digital gasdetektor med sensor som absorberar infrarött ljus IR .
Mer information →

Gaslarm DGTkex

(art.)
Gaslarm för brännbara gaser, organiska lösningsmedel och väte.
Digital gasdetektor med katalytisk eller NDIR-sensor.
Mer information →

Gaslarm GSkex

(art.)
Gaslarm för brännbara gaser, organiska lösningsmedel och väte.
Katalytisk sensorenhet.

Mer information →

Gaslarm Oldham Series 20

(art.)
Gaslarm för brännbara gaser, organiska lösningsmedel, syre, väte och toxiska gaser.
Gasdetektor med katalytisk eller elektrokemisk sensor

Mer information →

Gaslarm DGTec-ex

(art.)
Gaslarm för syre, väte och toxiska gaser.
Digitalisk gasdetektor med elektrokemisk sensor.
Mer information →

Gaslarm DGTeex

(art.)
Gaslarm för syre O2 , ammoniak NH3 , kolmomoxid CO  och vätesulfid H2S .
Digital gasdetektor med elekrokemisk sensor.

Mer information →

Gaslarm Oldham Series 50

(art.)
Gaslarm för syre, väte och toxiska gaser.
Gasdetektor med katalytisk eller elektrokemisk sensor.


Mer information →

Gaslarm Oldham Series 60

(art.)
Gaslarm för syre, väte och toxiska gaser.
Gasdetektor med katalytisk eller elektrokemisk sensor.

Mer information →
 Palgo AB • Hammarvägen 1 • Ort: 232 37 Arlöv • Tel: 040-664 28 50 • Fax: 040-611 02 22 • E-post: mailto:info@palgo.se