Sitemap  Sitemap
Palgo - Avancerad Analysteknik
Svenska     English
 
Produkter

Gaslarm/Detektorer för säker-zon

Digitala detektorer med den senaste teknologin i form av elektronik och sensorer i högsta kvalitet, som dessutom är monterat i ett formgjutet aluminiumhus, samtliga har minst IP-klass 54.

Detta borgar för en högkvalitativ produkt som är driftsäker, robust och kan placeras i tuffa miljöer, även marina applikationer.

 
Gasdetektoren är fabrikskalibrerad och färdig att användas efter inkoppling till en gascentral, befintligt överordnat styrsystem eller användas som s.k. stand-alone enhet.
 
Lätta att montera och placera med sin inbyggda montageplatta, översyn och kalibrering utförs enkelt med ett handhållet serviceinstrument.
 
 
Läs mer under respektive detektor, kontakta oss gärna för mer information.  
                                                      Läs mer under respektive detektor, kontakta oss gärna för mer information.  


DGTk2

(art.)
Gaslarm för brännbara gaser och organiska lösningsmedel.

Digital gasdetektor med katalytisk sensor.
Mer information →

DGTi

(art.)
Gaslarm för övervakning av bl.a. luftens kolvätehalt och luftens koldioxid / CO2 .

Digital gasdetektor med NDIR-sensor.
Mer information →

DGTt2

(art.)
Gaslarm för köldmedel, ammoniak, fordons avgaser, organiska lösningsmedel, brännbara gaser och väte.
Digital gasdetektor med halvledarsensor.

Mer information →

DGTm3

(art.)
Gaslarm för övervakning av kolmonoxid / CO .
Digital gasdetektor med elektrokemisk sensor.
Mer information →

DGTec2

(art.)
Gaslarm för toxiska gaser, ammoniak, syre och väte.
Digital gasdetektor med elektrokemisk sensor.
Mer information →

GSIR

(art.)
Gaslarm för koldioxid.
Digital gasdetector med infraröd sensor.
Mer information →
 Palgo AB • Hammarvägen 1 • Ort: 232 37 Arlöv • Tel: 040-664 28 50 • Fax: 040-611 02 22 • E-post: mailto:info@palgo.se