Sitemap  Sitemap
Palgo - Avancerad Analysteknik
Svenska     English
 

DGTi

(art.)
Gaslarm för övervakning av bl.a. luftens kolvätehalt och luftens koldioxid / CO2.
  • Transmitter med linjär signal, 4 - 20 mA
  • Utvecklad för övervakning av bl.a. luftens kolvätehalt / HC
  • NDIR-sensorn möjliggör en tillförlitlig mätning i krävande miljöer
  • Tål bra svaga syror, lösningsmedel, baser och frätande gaser
  • Brukstemperatur -20... +50ºC
  • Skyddsklass IP54
  • Kåpans dimensioner 89 x 89 x 69 mm
  • Vikt 320 g

Länk till tillverkarens hemsida:
www.detector.fiKontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
DGTi.pdf
Gaslista .pdf


Palgo AB • Hammarvägen 1 • Ort: 232 37 Arlöv • Tel: 040-664 28 50 • Fax: 040-611 02 22 • E-post: mailto:info@palgo.se