Sitemap  Sitemap
Palgo - Avancerad Analysteknik
Svenska     English
 

DGTt2

(art.)
 • Transmitter med linjär eller logaritmisk signal,
  (0)4 - 20 mA eller (0)2 - 10 V
 • Lämpar sig för övervakning av bl.a. kylmedel, fordons avgaser, organiska lösningsmedel och brännbara gaser
 • Alla modeller är försedda med signalljus
 • Kan utrustas med relä-utgång, summer och kvitteringsknapp
 • Inställningar av parametrar och kalibrering sker med hjälp av IR-teknologi
 • Vägg (w)-, tak (c)- eller kanal(d)-montage
 • Skyddsklass IP54
 • Kåpans dimensioner 89 x 89 x 69 mm
 • Vikt 390 g

Länk till tillverkarens hemsida:
www.detector.fi


Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
DGTt2.pdf
Gaslista .pdf


Palgo AB • Hammarvägen 1 • Ort: 232 37 Arlöv • Tel: 040-664 28 50 • Fax: 040-611 02 22 • E-post: mailto:info@palgo.se