Sitemap  Sitemap
Palgo - Avancerad Analysteknik
Svenska     English
 

GasLog övervakningsprogram för gaslarm

(art.)
  • Uppföljnings- och vidarebehandlingsprogram för mätdata från SCAN200 gaslarm system.
  • Inmatningprogram för SCAN200 parametrar
  • Täckande larmhistorik
  • Trender och beskrivningar
  • Realtidsövervakning
  • Gränssnitt med RS-232, RS-485 eller Ethernet-modul

Länk till tillverkarens hemsida:
www.detector.fi


Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
GasLog.pdf


Palgo AB • Hammarvägen 1 • Ort: 232 37 Arlöv • Tel: 040-664 28 50 • Fax: 040-611 02 22 • E-post: mailto:info@palgo.se