Sitemap  Sitemap
Palgo - Avancerad Analysteknik
Svenska     English
 

IR Communicator för gaslarmets detektorer

(art.)
  • DGT gasdetektorernas programmerings- och avläsningsapparat
  • Möjliggör kalibrering och inmatning av parameterdata utan att detektorkåpan behöver öppnas
  • Lagring av data för kalibreringsrapporten
  • Utskrift av kalibreringsrapporten sker med hjälp av
    Calibration Report Tool - programmet

Länk till tillverkarens hemsida:
www.detector.fi


Kontakta mig angående den här produkten


Palgo AB • Hammarvägen 1 • Ort: 232 37 Arlöv • Tel: 040-664 28 50 • Fax: 040-611 02 22 • E-post: mailto:info@palgo.se