Sitemap  Sitemap
Palgo - Avancerad Analysteknik
Svenska     English
 
Produkter

Luftkvalitetsmätning/Gasanalysatorer

AC32M - NOx-analysator

(art.)

AC32M från Environnement S.A. är en enkanalig NOx-analysator som kan mäta mycket låga koncentrationer av NO, NO2 och NOx i luft.

Specifikationer:
Mätområde: 0 - 0.05 till 0 - 20 ppm
Lägsta detekterbara gräns: 0,4 ppb
Vikt: 13 kg
Mått: 545 x 483 x 133 mm (D x B x H)


Mer information →

AC32M-CNH3 - NOx & NH3-analysator

(art.)

AC32M från Environnement S.A. är en enkanalig NOx-analysator som kan mäta mycket låga koncentrationer av NO, NO2 och NOx i luft (NO2 räknas ut).
Analysatorn mäter NOx enligt den välkända kimiluminiscence-principen. Analysatorn mäter NH3 m.h.a. en konverter.

Specifikationer:
Mätområde: 0 - 0.05 till 0 - 20 ppm (NO, NOx)
Mätområde: 0 - 0,10 till 0 - 1 ppm (NH3)
Lägsta detekterbara gräns: 0,4 ppb
Vikt: 13 kg
Mått: 545 x 483 x 133 mm (D x B x H)
Vikt (CNH3): 8 kg
Mått (CNH3): 545 x 483 x 133 mm (D x B x H)


Mer information →

AF22M - SO2-analysator

(art.)


AF22M från Environnement S.A. är en SO2-analysator som kan mäta mycket låga koncentrationer av SO2. Analysatorn kan extrautrustas med en integrerad H2S-konverter för analys av H2S.

Specifikationer:
Mätområde: 0 - 0.1 till 0 - 10 ppm (valbart däremellan)
Lägsta detekterbara gräns: 1 ppb
Vikt: 10 kg
Mått: 545 x 483 x 133 mm (D x B x H)


Mer information →

AF22M-TRS - SO2 & TRS-analysator

(art.)

AF22M-CTRS
från Environnement S.A. är en SO2/TRS-analysator som kontinuerligt kan mäta TRS (Totalt Reducerat Svavel) eller SO2. Systemet kan också cykliskt mäta SO2 och TRS. Systemet består av en SO2-analysator AF22M och en CTRS. CTRS består av ett filter som tar bort SO2 och en uppvärmd konverter som konverterar TRS till SO2, som sedan AF22M kan mäta.

Specifikationer:
Mätområde: 0 - 0.1 till 0 - 1 ppm TRS

Vikt: 10 kg (AF22M)
Vikt: 9 kg (CTRS)
Mått: 545 x 483 x 133 mm (D x B x H) (AF22M)
Mått: 545 x 378 x 133 mm (D x B x H) (CTRS)


Mer information →

AS32M - NO2-analysator

(art.)


AS32M från Environnement S.A., är en ny typ av snabb NO2-analysator. Analysatorn mäter NO2 med en direkt optisk teknik som inte kräver den mängd av preventivt underhåll som kimiluminiscence-principen kräver. 

Specifikationer:
Mätområde: 0 - 1 ppm
Lägsta detekterbara gräns: 0,1 ppb
 


Mer information →

CO12M - CO-analysator

(art.)

CO12M från Environnement S.A. är en CO-analysator som kan mäta mycket låga koncentrationer av CO i luft (CO2 i luft som option).

Specifikationer:
Mätområde: 0 - 10 till 0 - 200 ppm
Lägsta detekterbara gräns: 50 ppb
Vikt: 8 kg
Mått: 545 x 483 x 133 mm (D x B x H)


Mer information →

HC51M - TOC-analysator

(art.)

O342e - Ozonanalysator

(art.)

O342e från Environnement S.A. är en Ozonanalysator som kan mäta mycket låga koncentrationer av ozon i luft.
Luftkvalitéanalysatorn kombinerar patenterad optisk teknik med årtionden av expertis så att du får de bästa ozonövervakningsresultaten som finns på
marknaden, snabbt, ekologiskt och tillförlitligt!


Mer information →

O342M - O3-analysator

(art.)

O342M från Environnement S.A. är en Ozon-analysator som kan mäta mycket låga koncentrationer av ozon i luft.

Specifikationer:
Mätområde: 0 - 0.1 till 0 - 10 ppm
Lägsta detekterbara gräns: 0,4 ppb
Vikt: 9 kg
Mått: 545 x 483 x 133 mm (D x B x H)


Mer information →

MMS - MicroMonitoringStation

(art.)

MMS (Micro Monitoring Station) från Environnement S.A. är en multikomponentanalysator som kan bestå av upp till 3 analysatorer i ett mycket kompakt skåp. Standardmässigt kan MMS-skåpet innehålla AC32M (NO/NO2/NOx), CO12 (CO/CO2), O342M (O3). MMS-skåpet kan också innehålla en AF22M (SO2).

Specifikationer:
Mätområde: Se respektive analysator
Lägsta detekterbara gräns: Se respektive analysator
Mått: 600 x 600 x 200 mm (H x B x D)


Mer information →

VOC71M - VOC-analysator

(art.)
Har utgått.
Se istället VOC72M.

Mer information →

VOC72M - VOC-analysator

(art.)

VOC72M från Environnement S.A. är en kompakt gaskromatograf för analys av BTEX (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, m+p-Xylene, o-Xylene) med GC-kolumn och PID-detektor.

Specifikationer:
Mätområde: max 1000 ug/m3
Lägsta detekterbara gräns: 0,05 ug/m3 benzene
Vikt: 12,5 kg
Mått: 601 x 483 x 133 mm (D x B x H)


Mer information →

Gas Analyzer 210 / 220

(art.)
Gas Analyzer 210 /220 är en IR-analysator från Fresenius Umwelttechnik GmbH. Analysatorn använder Fresenius patenterade mätteknik för analys av IR-aktiva gaser i luft och processgas.

Mer information →

Gas Analyzer 310 / 315 / 320

(art.)
Gas Analyzer 310 /315 /320 är en IR-analysator från Fresenius Umwelttechnik GmbH. Analysatorn använder Fresenius patenterade mätteknik för analys av IR-aktiva gaser i luft och processgas.
Gas Analyzer 300 är storebror till Gas Analyzer 200, och är därmed mer avancerad. Modell 300 utrustas med bättre IR-detektorer och större display.
Analysatorn kan byggas till att mäta en mängd olika IR-aktiva gaser med en stor noggrannhet.

Mer information →
 







Palgo AB • Hammarvägen 1 • Ort: 232 37 Arlöv • Tel: 040-664 28 50 • Fax: 040-611 02 22 • E-post: mailto:info@palgo.se