Sitemap  Sitemap
Palgo - Avancerad Analysteknik
Svenska     English
 
Produkter

Luftkvalitetsmätning/Övrigt

MGC101 - Gasdelare med ozonegenerator

(art.)

ZAG7001 - Nollgasgenerator

(art.)

CairNet

(art.)
Med CairNet kan du förverkliga ett trådlöst kommunicerande nätverk av självständiga mätpunkter(solpaneler och batteri), för att kartlägga flyktiga utsläpp av giftiga eller illaluktande gaser runt ett område: industri, avloppsreningsverk, kompost för växter och deponi för växter ..., så att du kan reagera snabbt när ett utsläpp händer.
 
CairNet gör det möjligt för trådlös undersökning av hundratals mätpunkter inom en 200 meters radie från den trådlösa mottagaren till en mycket kostnadseffektiv installation.
  
Varje CairNet mätpunkten består av:
  • Väderskyddad låda i rostfritt stål, utrustad med en miniatyr givare.
  • Solpanel och dess batteri.
  • Radiokommunikationsmodul.

Mer information →
 
Palgo AB • Hammarvägen 1 • Ort: 232 37 Arlöv • Tel: 040-664 28 50 • Fax: 040-611 02 22 • E-post: mailto:info@palgo.se