Produkter & Tjänster | Övrigt | Regnmätare | - Casella STORM GuardianPalgo
Sitemap  Sitemap
Palgo - Avancerad Analysteknik
Svenska     English
 

Casella STORM Guardian

(art.)
STORM Guardian är ett förvarningssystem som skyddar liv och egendom från den ökande förekomsten av högintensiva regn och efterföljande översvämningar.
STORM Guardian systemet är baserat på Casellas beprövade regnmätare som är ansluten till en datalogger med GPRS-kommunikation. Systemet fungerar autonomt i upp till sju år på ett enda batteri. En viktig egenskap är att alla komponenter finns inuti regnmätarens hus, vilket gör installationen enkel.
Realtidsdata kan nås via en särskild webbplats 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året och dessutom skickar STORM Guardian sms och e-postmeddelanden.

Se film om Casella STORM Guardian här.
Läs mer på Casellas hemsida här.Kontakta mig angående den här produkten


Palgo AB • Hammarvägen 1 • Ort: 232 37 Arlöv • Tel: 040-664 28 50 • Fax: 040-611 02 22 • E-post: mailto:info@palgo.se