Sitemap  Sitemap
Palgo - Avancerad Analysteknik
Svenska     English
 
Produkter

Övrigt/Vätgasgeneratorer

LN Industries Sonimix 3080

(art.)

SONIMIX 3080 Väte och Nolluftsgeneratorer (tillval)

  • Kompakt
  • Inga gasflaskor
  • Ekonomisk
SONIMIX 3080 är ett instrument som består av en vätgasgenerator samt en självregenererbar nolluft generator. De två modulerna kompletterar varandra och gör detta instrument till ett oumbärligt verktyg för produktion av luft och vätgas  till FID, BTEX, VOC och gaskromatografer.

Utnyttjande av SONIMIX 3080 undviker användning av två otympliga och dyra gasflaskor.

Instrumentets interna program och processor säkerställer kontrollen av båda generatorerna och tillåter kontroll "on line" av olika parametrar såsom vattennivå, utgående tryck (H2 och Luft), elektrolysström, CH4 ugntemperatur (om alternativet 11 är installerat), ...
Display och tangentbordet ger en enkel och överskådlig användning av instrumentet. Funktionsparametrar och larm kan övervakas via RS 232 fjärrkommando samt genom ett "Dry relay".

Mer information →
 Palgo AB • Hammarvägen 1 • Ort: 232 37 Arlöv • Tel: 040-664 28 50 • Fax: 040-611 02 22 • E-post: mailto:info@palgo.se