Sitemap  Sitemap
Palgo - Avancerad Analysteknik
Svenska     English
 

Uppvärmd FID, Ratfisch - RS53-T

(art.)
Uppvärmd FID, Ratfisch - RS53-T

Uppvärmd FID, Ratfisch - RS53-T

Ratfisch RS 53-T är en uppvärmd flamjonisationsdetektor (FID) för att bestämma halten av totalkolväte i gas. RS 53-T är en mycket robust, stabil och driftsäker portabel analysator. Analysatorn kan förvara gasflaskor för vätgas (eller vätgas-helium) och spanngas inuti analysatorns kropp.
Det är möjligt att med en knapptryckning byta analysatorns vätgasdrift till vätgas-helium-drift (man måste byta gasflaskan också).
Alla delar i analysatorn som transporterar mätgasen ligger i en uppvärmd kammare. Detta sättet att bygga FIDen på leder till att mätningen är mer stabil och att man mycket sällan har problem med igensättningar i kapillärerna.

Egenskaper:
- Justerbar temperatur upp till 200 grader C.
- Automatisk avstängning av H2 om flamman släcks.
- Automatisk tryckreglering.
- Automatisk tändning.
- Auto-range / manuell
- OPTION: Uppvärmd slang slang utan kall punkt mellan slang och analysator.
- OPTION: mätområde i ppt

Läs mer i databladet och på Ratfisch nya hemsida http://www.ratfisch.de/en/

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Bilder Ratfisch RS53-T.pdf
Datablad RS53-T.pdf


Palgo AB • Hammarvägen 1 • Ort: 232 37 Arlöv • Tel: 040-664 28 50 • Fax: 040-611 02 22 • E-post: mailto:info@palgo.se