Sitemap  Sitemap
Palgo - Avancerad Analysteknik
Svenska     English
 

Horiba PS-100E

(art.)
HORIBA PS-100E

Egenskaper:
Den installerade permeation torkaren drivs med torr spolgas, kör i omvänd riktning till flödet.
På grund av den skillnad i partialtryck mellan provgas och spolgas drivs fukten ut ur provgasen genom utjämning.
Vattnet extraherades från provgasen genom ett semipermeabelt membran och transporteras in i en yttre slang fylld med spolgas. Denna process har inte någon urskiljbart effekt på gasprovets sammansättningen.
Provgasen går genom ett uppvärmt filter (ca 100 °C), som separerar alla partiklar större än 2 μm. Efter filtrering fortsätter provgasen till permeation torkaren, utrustad med temperaturinställning.
För att optimera prestanda, kan temperaturen hos torkaren justeras enligt provgasens inloppstemperatur i intervallet från 40 till 100 °C.
Som spolgas används instrumentet luft, kväve eller andra torra gaser (daggpunkt -40 °C) är lämpliga.
Flödeshastigheten för spolgasen är beroende av driftstemperaturen hos torkaren. För korta mätningar kan spolgasen tillhandahållas av den interna pumpen, för att undvika externa leveranser.
Den avfuktas med en externt installerad patron, exempelvis med en molekylsil. För att ansluta olika gasanalysatorer kan spolgasens flöde justeras.
Om större flödeshastigheter krävs (till exempel långtidsmätningar eller närvaro av HCl) måste spolgasen tillföras externt på "Pressure-IN" inloppetet.
Instrumentetluft med en daggpunkt av -40 °C är bör användas.
Flödeshastigheten för spolgasen justeras internt med tryckregulatorn och nålventilen till flödesmätaren.

Länk till tillverkarens hemsida:

http://www.horiba.com/uk/


Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Dokument PS-100.pdf


Palgo AB • Hammarvägen 1 • Ort: 232 37 Arlöv • Tel: 040-664 28 50 • Fax: 040-611 02 22 • E-post: mailto:info@palgo.se