Sitemap  Sitemap
Palgo - Avancerad Analysteknik
Svenska     English
 
Produkter

Stationära rökgasanalysatorer/Engine GasEnvironnement Model FTUV

(art.)
Ultrasnabb NH3 övervakning (Responstid <2
sekunder).


Huvudsakliga användningsområden:
 • Övervakning av avgaser från motorer.
 • Kontroll av utsläpp (CEMS).
 • Processtyrning (DeNOX SCR och SNCR).

Mer information →

Environnement Model TOPAZE 32M

(art.)
Uppvärmd kemiluminescens kväveoxid analysator Modell TOPAZE 32M.

Tre olika versioner för att möta dina behov.

TOPAZE
32M-S:
NO eller NOx övervakning.

TOPAZE
32M-D:

NO-NOX och NO2 samtidig övervakning.

TOPAZE
32M-W:

samtidig övervakning av NO eller NOX från två övervaknings ställen.


Huvudsakliga användningsområden:

 • Övervakning av avgaser från motorer.
 • CEMS.
 • Förbränning kontroll.
 • Process övervakning (samtidig inlopp/utlopps provtagning).
 • Laboratorier och forskningscentra.Mer information →

Environnement Model MIR 2M

(art.)
Multigas Infraröd GFC analysator Modell MIR 2M

2M Seriens teknologi.
SMD elektronik.
Kompakthet.
Prestanda.
Lågt underhåll.


Huvudsakliga användningsområden:
 • Övervakning av avgaser från motorer ( och CVS).
 • Electrofilter.
 • Förbränningsanläggningar.
 • Pre & Post-katalysator.
 • Forskning och utveckling.
 • Kvalitetssäkring.

Mer information →

Environnement Model GRAPHITE 52M

(art.)
Uppvärmd FID "Volatilitet Organic Compounds Analyzer" Modell GRAPHITE 52M

Tre olika versioner för att möta dina analytiska krav.

GRAPHITE 52M-S
Totala VOC övervakning.

GRAPHITE 52M-D
Samtidig totala VOC och metan övervakning.

GRAPHITE 52M-W
Totala VOC övervakning på 2 oberoende linjer.

Minskat underhåll
 • Enkel åtkomst till alla komponenter.
 • Spårbarhet av delar och förbrukningsvaror.
 • Fjärrunderhåll & felsökning.

Huvudsakliga användningsområden:
 • Analys av avgaser från motorer.
 • Standard Reference Method för emission mätning.
 • Laboratorier och forskningscentra.
 • Processtyrning inom alla områden.
 • Förbrännings övervakning innom alla områden.

Mer information →

Environnement Model DeNOx MINI-CABINET

(art.)
Uppvärmt nyckelfärdigt gasanalyssystem


Huvudsakliga användningsområden:

Före och/eller efter katalysator mätning av NOX och NH3 för alla typer av motorer med DeNOX.
Utsläppsövervakning vid förbränning med andra processer som använder katalytiska DeNOX system.

Lätt att använda och perfekt lämpat för snabba, kontinuerliga och samtida mätningar av NH3 och NOX i DeNOX applikationer (SCR och SNCR).


Mer information →

Environnement Model EGAS 2M

(art.)
Analysissystem för avgaser

Viktiga användningsområden:
 • Produktionslinjetest.
 • Certifiering.
 • Motortillverkare.
 • Oberoende laboratorier.
 • Outspädda avgaser och EGR.
 • Före och efter katalysator.
 • Utspädd avgasprovtagning.

Mer information →

Ratfisch RS55-T Stationär FID

(art.999)

Ratfisch RS 55-T är en uppvärmd flamjonisationsdetektor (FID) för att bestämma halten av totalkolväte i gas. RS 53-T är en mycket robust, stabil och driftsäker stationär analysator. Analysatorn kan förvara kan med fördel ansluatas till en vätgasgenerator, då slipper man gasflaskor för vätgas.
Alla delar i analysatorn som transporterar mätgasen ligger i en uppvärmd kammare. Detta sättet att bygga FIDen på leder till att mätningen är mer stabil och att man mycket sällan har problem med igensättningar i kapillärerna.

Egenskaper:
- Justerbar temperatur upp till 200 grader C.
- Automatisk avstängning av H2 om flamman släcks.
- Automatisk tryckreglering.
- Automatisk tändning.
- Auto-range / manuell
- OPTION: Uppvärmd slang slang utan kall punkt mellan slang och analysator.
- OPTION: mätområde i ppt

Läs mer i databladet och på Ratfisch nya hemsida http://www.ratfisch.de/en/


Tillhörande dokument

/uploads/userfiles/files/RS55-T%20-%20P.pdf


Mer information →
 Palgo AB • Hammarvägen 1 • Ort: 232 37 Arlöv • Tel: 040-664 28 50 • Fax: 040-611 02 22 • E-post: mailto:info@palgo.se