Sitemap  Sitemap
Palgo - Avancerad Analysteknik
Svenska     English
 

Environnement Model EGAS 2M

(art.)
Environnement Model EGAS 2M

Environnement Model EGAS 2M

Environnement Model EGAS 2M

Funktion:
 • Konstruerad för att mäta utsläpp från alla förbränningsmotorer oavsett bränsletyp.
 • Separat mobil provtagningsvagn med inbyggd provtagningspump.
 • Prov under övertryck ger ingen utspädning från läckor i systemet.
 • Uppvärmt inloppsfilter på primära provtagningslinjen.
 • Kontinuerlig kondensat tas bort utan peristaltisk pump.
 • Öppen arkitektur för integration av olika analysator typer.
 • Rågas eller utspädd gasanalys.
 • Intern eller extern PC drift.


Programvara:
 • Kontroll av provtagning och analysator enheter.
 • Full hantering av alla funktioner.
 • Visar diagram, grafik och mätdisplayer.
 • Lösenordsskyddad åtkomst.

 

Länk till tillverkarens hemsida:
www.environnement-sa.com/

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Model EGAS uk s p.pdf


Palgo AB • Hammarvägen 1 • Ort: 232 37 Arlöv • Tel: 040-664 28 50 • Fax: 040-611 02 22 • E-post: mailto:info@palgo.se