Sitemap  Sitemap
Palgo - Avancerad Analysteknik
Svenska     English
 
Produkter

Stationära rökgasanalysatorer/Extraktiva analysatorer

AMESA D - Kontinuerlig dioxinprovtagare

(art.)

AMESA D från Environnement S.A. Deutschland är ett mätsystem som kontinuerligt provtar dioxin / furaner i rökgas. Systemet som är både TÜV och MCERTS godkänt, är mycket lätt att handskas med. Vanligen byts provtagningsbehållaren var fjärde vecka. Personer som fått utbildning genomför bytet snabbt och lätt. Sedan skickas behållaren till ett laboratorium för analys.
 

Användningsområden

• Kommunala avfallsförbränningsanläggningar.
• Förbränningsugnar för farligt avfall.
• Avfallsförbränningsanläggningar för sjukhus.
• Kraftverk.
• Biomassa kraftverk.
• Cementugnar
• Metallurgiska anläggningar.
• Massa-och pappersbruk.

 


Mer information →

Verewa HM-1400 TR

(art.)
Total kvicksilver analys.

Kontinuerlig, fullt automatiserad analys
av kvicksilver i rökgaser.

Mätprincipen
I HM-1400 TR totalkvicksilver analysator omvandlas provgasen till kvicksilverånga genom behandling av en kombination av termisk och torra kemikalier. Provgasen mäts därefter kontinuerligt i en fotometer. Probens gasflödet mäts efter en gaskylare vid 2 °C. Koncentrationen beräknas och visas som "torr rökgas".

Mer information →

Environnement MIR 9000 CLD Multikomponentanalysator

(art.)
Användningsområden
Förbränning.
Kraftverk.
Gasturbiner.
Petrokemisk industri.
Processtyrning.
Ackrediterade provningslaboratorier.
Mer information →

Environnement MIR 9000 Multikomponentanalysator

(art.)
Användningsområden
Förbränning.
Kraftverk.
Gasturbiner.
Petrochemical industri.
Processtyrning.
Ackrediterade provningslaboratorier.
Mer information →

Environnement MIR 9000H Varm & våt multikomponentanalysator

(art.)
Användningsområde
• Övervakning av NH3 läckage i DeNOx processer.
• DeNOx processer (uppströms och nedströms).
• Kemiska industrin för gödningsmedel.
Mer information →

Environnement MIR FT FTIR Multikomponentanalysator

(art.)
Användningsområden
• Kommunala avfallsförbränningsanläggningar.
• Förbränning av farligt avfall (industri och sjukhus).
• Cementfabriker.
• Pappersbruk.
• Glasbruk.
• Avgaser från förbränningsmotorer.
Mer information →

Environnement MIR IS Multikomponentanalysator

(art.)
Användningsområden
• Förbränningsanläggningar.
• Kommunala avfallsförbränningsanläggningar (uppströms mätningar).
• Förbränning av farligt avfall (industri och sjukhus).
• Processtyrning av gas.
• Pappersbruk.
• Kemisk industri.
Mer information →

Fresenius Gas Analyzer 220 (SO2/CO2)

(art.)
Gas Analyzer 220 (SO2, CO2) är en IR-analysator från Fresenius Umwelttechnik GmbH. Analysatorn använder Fresenius patenterade mätteknik för analys av IR-aktiva gaser i luft och processgas.
Analysatorn är speciellt framtagen för att mäta rökgaser på båtar.
Läs mer i databladet!

Mer information →

Madur maMoS - Extraktiv rökgasanalysator

(art.)

maMoS - kompakt och kraftfull rökgasanalysator med ett pris som även passar små förbränningsanläggningar.

maMoS är en extraktiv rökgasanalysator från Polska Madur. Mätsystemet maMoS är ett mycket flexibelt och kostnadseffektivt mätsystem, som använder sig av ett antal olika mätmetoder. Systemet kan utrustas med elektrokemiska mätceller, NDIR-mätteknik och PID-mätning.

Mätsystemet lämpar sig väl för mindre biobränsleeldade förbränningsanläggningar, där man vill få mer kontroll över sin förbränning och emmissioner till luft, men där man inte behöver ett mätsystem med QAL1-certifikat.


Mer information →
 Palgo AB • Hammarvägen 1 • Ort: 232 37 Arlöv • Tel: 040-664 28 50 • Fax: 040-611 02 22 • E-post: mailto:info@palgo.se