Sitemap  Sitemap
Palgo - Avancerad Analysteknik
Svenska     English
 
   Arbetsmiljöanalys
   Biogas
   Datainsamling
   Eldningssystem
   Gaslarm
   Luftkvalitetsmätning
   Portabla rökgasanalysinstrument
   Rökgasprovtagning
   Stationära rökgasanalysatorer
      - Engine Gas
      - Extraktiva analysatorer
      - In situ analysatorer
         - O2-mätare
         - Övriga
      - Stoftmätare
      - Tillbehör
      - Övrigt
   Övrigt
Produkter

Stationära rökgasanalysatorer/In situ analysatorer/O2-mätare

ENOTEC EnSitu 7000 O2-analysator

(art.)

EnSitu 7000 O2-analysator
Enotecs EnSitu 7000 rökgasanalysator är utvecklad för mindre förbränningsanläggningar. Syreanalysatorn använder samma O2-cell som Enotecs system i Oxitec-familjen.
Detta innebär att man får en mycket snabb O2-mätning med lång livslängd även i applikationer med SO2 (med MLT-optionen).
Systemet kan utrustas med filterhuvuden med V-skydd, så att mycket höga stofthalter kan hanteras. Vidare klarar analysatorn av rökgastemperaturer på upp till
600 grader C.
Analysatorn konfigureras med hjälp av Enotecs app Enotec Remote. Elektroniken kan sitta på proben eller en bit därifrån.

 


Mer information →

ENOTEC Oxitec 5000

(art.)
Familjen av ENSitu sensorer är konstruerad för maximal hållbarhet. ENOTEC använder bara de mest robusta material för att skapa sensorer, vilket ger dem en operativ livslängd överlägset alla jämförande sensor på världsmarknaden.
Sensorerna är täta på grund av en komplicerad ENOTEC lödningsprocess, ge dem bestående exakthet, tillförlitlighet och säkerhet.

Mer information →

ENOTEC Oxitec Economy

(art.)
Oxitec Economy är förmonterad, fabrikskonfigurerad och inkluderar kablar med en enket plug in system redo för installation - Helt Plug and Play. Filterhuvudet har ett sintrat metall filtret som standard vilket även gör det möjligt för O2 mätning i stoftbemängda rökgaser.
Mer information →
 Palgo AB • Hammarvägen 1 • Ort: 232 37 Arlöv • Tel: 040-664 28 50 • Fax: 040-611 02 22 • E-post: mailto:info@palgo.se