Sitemap  Sitemap
Palgo - Avancerad Analysteknik
Svenska     English
 
   Arbetsmiljöanalys
   Biogas
   Datainsamling
   Eldningssystem
   Gaslarm
   Luftkvalitetsmätning
   Portabla rökgasanalysinstrument
   Rökgasprovtagning
   Stationära rökgasanalysatorer
      - Engine Gas
      - Extraktiva analysatorer
      - In situ analysatorer
         - O2-mätare
         - Övriga
      - Stoftmätare
      - Tillbehör
      - Övrigt
   Övrigt
Produkter

Stationära rökgasanalysatorer/In situ analysatorer/Övriga

CODEL 1010 CO-analysator

(art.)
 • Högeffektiv luftrening för minimal linsförorening.
 • Automatisk on-line nollkalibrering med integrerad referens cell.
 • Normalisering i realtid till standard referens tillstånd.
 • Lågt underhåll - endast enkel och sällan förekommande kontroll av linser krävs.
 • Datapresentation i ppm, mg/m3 eller mg/Nm3.

Mer information →

CODEL GCEM40 Multikomponentanalysator

(art.)
 • Flera olika infraröda absorptionsmätare.
 • In-situ mätnings sond.
 • Integrerad gastemperatur och tryckmätning för datanormalisering.
 • Integrerat temperaturreglerat väderskydd.
 • Brett temperaturområde.
 • Hög noggrannhet och lite underhåll.
 • Noll och span inställning med kalibrergaser.
 • Analog och seriell digital utgång.
 • Utgång i ppm och mg/Nm3.

Mer information →

CODEL G-CM4000 Multikomponentanalysator

(art.)
 • Infraröd absorptionsmätare av multikomponent typ.
 • Upp till sju olika gaser.
 • In-situ mätsond.
 • Hög noggrannhet och lite underhåll.
 • Noll och spankontroll med kalibreringsgaser.
 • Analog och seriell digital utgång.
 • Integrerad gastemperatur och tryckmätning för data normalisering.

Mer information →

Environnement LAS 300XD

(art.)

Tunable Diod Laser Spektroskopi (TDLS) är den perfekta tekniken att använda när du letar efter en selektiv mätning och en snabb svarstid på gaskomponenter såsom NH3, HCl, HF och till och med O2 när processförhållandena är för tuffa för traditionella O2 zirconia in-Situ analysatorer.

Gasanalysatorn LAS 300 XD använder TDL och direkt absorptionsspektroskopiteknik, ett innovativt alternativ till den våglängdsmodulerade metoden. Denna innovation ger bättre noggrannhet och svarstid. Det är också en icke-kontakt optisk teknik och på grund av detta förblir sändaren (laserkällan) och sensorn skyddad från föroreningar och/eller korrosion. Detta leder i sin tur till att underhållskostnaden för denna anlysator blir mycket låg jämfört med andra tekniker.


Mer information →
 Palgo AB • Hammarvägen 1 • Ort: 232 37 Arlöv • Tel: 040-664 28 50 • Fax: 040-611 02 22 • E-post: mailto:info@palgo.se