Sitemap  Sitemap
Palgo - Avancerad Analysteknik
Svenska     English
 
Produkter

Stationära rökgasanalysatorer/Stoftmätare

Palgo säljer sedan en lång tid tillbaka Durag groups produkter för Stoftmätning och Flödesmätning. I Durag Group ingår Durag GmbH, DURAG process & systems technology gmbh, Hegwein GmbH och Smitsvonk B.V. Företaget Verewa, som innan ingick i Durag Group, är idag en del av Durag GmbH, men märket Verewa finns kvar.
Palgo säljer också Durag Groups övriga produkter (huvudsakligen för styrning, övervakning och optimering av förbränning), men dessa finns framförallt under kategorin Eldningssystem.
Ni kan ladda ner en ladda ner en Durag-presentation här, och här är en länk till Durags hemsida för mer information om eldningssytem. www.durag.de.
Nedan kan ni leta er fram till de produkter som intresserar er. Ring oss gärna om ni behöver mer information, eller om ni inte hittar det ni söker. Ni kan ladda ner Durags samlingskatalog för emissionsövervakning (stoftmätare och flödesmätare) här.

D-R 220 Röktäthetsmätare

(art.)
Optisk stoft och opacitet mätare.

Nytt system för övervakning av stoftutsläpp på mindre anläggningar och i processapplikationer.
Mer information →

D-R 290 Stoftmätare

(art.)
Optisk opacitet och stoft övervakning.

Standardsystem för anläggningar med små till medelstora stoftkoncentration.
Mer information →

D-R 300-40 Stoftmätare (Utgått)

(art.)

Optisk stoftmätare.

D-R 300-40 har utgått. I speciella fall kan vi fortfarande leverera den.


Mycket känsligt mätinstrument för låga koncentrationer av stoft. Denna stoftmätare klarar att mäta stoft i såväl smala som lite bredare rökgaskanaler, på grund av sin mätmetod och konstruktion.

Stoftmätare Durag D-R 300-40 har visat sig vara mycket driftsäker och pålitlig. Den finns installerad på många skorstenar runt om i Sverige och världen.


Mer information →

D-R 320 Stoftmätare

(art.)

 

Optisk stoftmätare.
Stoftmätare D-R 320 är en helt NY stoftmätare från Tyska Durag.
D-R 320 är ett känsligt mätinstrument för låga till medelhöga koncentrationer av stoft. Denna stoftmätare är enkel att installera då den inte behöver någon ljusfälla eller reflektor. Det behöver inte heller någon speciell injustering.
 

 


Mer information →

D-R 800 Stoftmätare

(art.)
Stoftövervakning.

Innovativa mätutrustning med laserteknik för att övervaka små till medelstora  stoftutsläpp enligt de nya europeiska reglerna.


Mer information →

D-R 820F Stoftmätare i våta rökgaser

(art.)
Stoftkoncentrationsövervakning för våta gaser.

Känsligt system för kontinuerlig extraktiv stoftkoncentrationmätning i enlighet med spridda ljuset principen.
Mer information →

D-RX 250 Kombinerad stoft och flödesmätare

(art.)
Kombinerad givare.

Mätsonden består av en stav för samtidig mätning av:
- Stofthalt [mg/Nm³]
- Luftflöde [Nm³/tim]
- Temperatur [°C]
- Absolut tryck [hPa]
Mer information →

Verewa F904-20 Stoftmätare i våta rökgaser

(art.)
Extraktiv stoftmätare av beta-typ.

Stoftmätare speciellt konstruerad för att mäta stoft i våta rökgaser - rökgastemperatur under daggpunkten - och för övervakning av explosiv  masugnsgas.
Mer information →

Verewa F904-20 BFG Stoftmätare för hyttgas

(art.)
Extraktiv stoftmätare av beta-typ.

Stoftmätare speciellt konstruerad för att mäta stoft i våta rökgaser - rökgastemperatur under daggpunkten - och för övervakning av explosiv  masugnsgas.

Alternativ specialmodell
Verewa F-904-20/BFG är en specialmodell av F-904-20, för mätning av stoftkoncentrationen i giftiga och explosiva masugnsgaser och med avstängnings ventil för provgasen under filtreringen och som spolgas används vanligtvis kvävgas för renblåsning av systemet. En CO detektor finns också, vilket stänger av alla mätanslutningar till processgasen om CO gränsvärdet överskrids avger instrumentet en larmsignal.

Mer information →
 Palgo AB • Hammarvägen 1 • Ort: 232 37 Arlöv • Tel: 040-664 28 50 • Fax: 040-611 02 22 • E-post: mailto:info@palgo.se